کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
Previous slide
Next slide

 

طراحی

طراحی به معنی بکارگیری دانش و مهارت در راستای خلق یک طرح به جهت کاربردهای متنوع از جمله زیباشناختی و یا با هدف تبلیغاتی می‌باشد. منظور از دانش در طراحی آشنایی طراح با اصول مبانی گرافیک و رنگ شناسی توام با خلاقیت و ایده پردازی در حصول یک طرح موفق است.